โฮสติ้งส่วนตัว(Private Hosting ประเทศไทย)

Private-Hosting TH1


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/150GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 2 vCore

RAM 2 GB

DirectAdmin Web Control Panel (พรี)24/7 Technical Support

Private-Hosting TH2


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/150GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 4 vCore

RAM 4 GB

DirectAdmin Web Control Panel (พรี)24/7 Technical Support

Private-Hosting TH3


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/150GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 4 vCore

RAM 8 GB

DirectAdmin Web Control Panel (พรี)24/7 Technical Support

Private-Hosting TH4


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/150GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 8 vCore

RAM 8 GB

DirectAdmin Web Control Panel (พรี)24/7 Technical Support

Private-Hosting TH5


Private-Hosting โฮสติ้งส่วนตัวไม่แชร์

พื้นที่ใช้งาน SSD25GB/100GB/150GB

1 IP Address ส่วนตัว

CPU 8 vCore

RAM 16 GB

DirectAdmin Web Control Panel (พรี)
24/7 Technical Support