โฮสติ้งส่วนตัว(Private Hosting ต่างประเทศ)

Private-Hosting in1


พื้นที่ใช้งาน SSD20GB

1 IP Address

CPU 1vCore

RAM1 GB

Bandwidth/เดือน1TB24/7 Technical Support

Private-Hosting in2


พื้นที่ใช้งาน SSD40GB

1 IP Address

CPU 1vCore

RAM 2GB

Bandwidth/เดือน2TB24/7 Technical Support

Private-Hosting in3


พื้นที่ใช้งาน SSD60GB

1 IP Address

CPU 2vCore

RAM 4GB

Bandwidth/เดือน4TB24/7 Technical Support

Private-Hosting in4


พื้นที่ใช้งาน SSD120GB

1 IP Address

CPU 4vCore

RAM 8GB

Bandwidth/เดือน5TB24/7 Technical Support

Private-Hosting in5


พื้นที่ใช้งาน SSD250GB

1 IP Address

CPU 6vCore

RAM 16GB

Bandwidth/เดือน8TB24/7 Technical Support