ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน


ถ้าคุณไม่สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาของคุณในฐานความรู้ของเราคุณสามารถส่งตั๋วโดยการเลือกแผนกที่เหมาะสมด้านล่าง.


 Technical Support (ฝ่ายเทคนิค)

สอบถามหรือแจ้งปัญหาด้านเทคนิค และการใช้บริการของเรา

 Payment แจ้งชำระค่าบริการ

Payment Confirmation (ยืนยันการชำระค่าบริการ)

 Sales&Billing (ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน)

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น อัตราค่าใช้บริการ และการเงิน

 General Enquiries

All Enquiries